Tin tức

TP.HCM lập danh sách 10 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm miễn phí vắc xin COVID-19

Thực hiện Kế hoạch số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc “phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022”, từ ngày 8/3/2021 Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 cho nhóm đối tượng ưu tiên là nhân viên y tế...

“5K” - Những điều cần tuân thủ để bảo vệ mình và cộng đồng khỏi Covid-19

Mỗi cán bộ nhân viên TRỪ MỐI - KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ ITF cần tuân thủ nghiêm túc các biên pháp phòng chống dịch, không chỉ tại nơi làm việc mà còn trong cả cộng đồng, để bảo vệ chính mình, bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ những người xung quanh