Khử trùng theo tiêu chuẩn AFAS

Quy trình khử trùng AFAS

   Quy trình khử trùng thực hiện theo Chương trình chứng nhận khử trùng của
   Australia (The Australian Fumigation Accreditation Scheme – AFAS) về việc khử trùng bằng Methyl bromide cho mục đích kiểm dịch.
   Đây là các bước cần thiết phải thực hiện để việc khử trùng hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn khử trùng bằng Methyl Bromide cho mục đích kiểm dịch của AQIS.
   Các nhà xuất khẩu cần phải hiểu rõ tiêu chuẩn này cũng như quy trình khử trùng nhằm phối hợp với công ty cung cấp dịch vụ khử trùng để thực hiện, cũng như chủ động trong kế hoạch sản xuất, xuất hàng của mình tránh được những rắc rối hoặc phát sinh chi phí ngoài tầm kiểm soát.
 

1. Giới thiệu các tính chất quan trọng của Methyl Bromide:

    + Methyl Bromide là loại hóa chất ở dạng khí trong điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường, có khả năng tiêu diệt sinh vật (côn trùng, gia súc,cây trồng,…) nếu chúng bị xông hơi với nồng độ hiệu quả trong thời gian hiệu quả.
    + Methyl Bromide tác động đến côn trùng thông qua hô hấp.
    + Methyl Bromide không mùi và không màu.
    + Nặng hơn không khí 3,27 lần
    + Không cháy ở nồng độ khử trùng
    + Khả năng thẩm thấu tốt
    + Thấm sâu 100mm vào gỗ
    + Không thẩm thấu qua nhựa, sơn, sơn mài, vẹc ni,…
    + Tác động nhanh
    + Hiệu quả trên diện rộng của dịch hại
    + Chỉ có thể sử dụng khi nhiệt độ cao hơn 100 độ C
    + Hòa tan các chất hữu cơ
    + Ở dạng lỏng phản ứng mạnh với nhôm, magie, kẽm và chất kiềm mạnh
    + Là chất phá hoại tầng ozone.
 

2. Sự phù hợp của hàng hóa yêu cầu khử trùng

    + Hàng hóa khi yêu cầu khử trùng cần phải xem xét có phù hợp để thực hiện khử trùng bằng Methyl Bromide hay không. Việc này bao gồm xem xét loại hàng hóa, cách sắp xếp hàng trong container, bao bì đóng gói.
    + Việc này cũng để các nhà xuất khẩu chủ động đánh giá trước khả năng phù hợp của hàng hóa của mình trong quá trình sản xuất, đóng gói và sắp xếp hàng hóa trong container. Cũng như xác định chính xác mục đích khử trùng của lô hàng là gì.

3. Không gian kín khí khi thực hiện khử trùng
    Việc thực hiện khử trùng bằng Methyl bromide có thể thực hiện theo các hình thức như sau :
    + Buồng khử trùng chuyên dùng.
    + Container được kiểm tra độ kín bằng áp suất
    + Container được phủ bạt
    + Lô hàng phủ bạt
    Buồng khử trùng chuyên dùng và container vận chuyển nếu sử dụng làm không gian khử trùng đều phải được kiểm tra áp suất và thỏa mãn các điều kiện theo tiêu chuẩn khử trùng bằng Methyl Bromide của AQIS.
    Trong trường hợp không thỏa mãn đủ độ kín để có thể khử trùng thì container phải được khử trùng bằng phương pháp phủ bạt.
    Việc khử trùng lô hàng và container bằng phương pháp phủ bạt được tiến hành tương tự nhau và phải đảm bảo khu vực khử trùng là kín khí.
 

4. Đảm bảo an toàn khi thực hiện khử trùng

    + Địa điểm để thực hiện khử trùng phải đảm bảo an toàn cho người thực hiện, những người không được bảo vệ, cũng như có thể thực hiện việc thông thoáng an toàn khi kết thúc khử trùng.
    + Địa điểm khử trùng phải có sàn không thẩm thấu khí, đủ rộng để thiết lập khu vực nguy hiểm.
    + Địa điểm phải có đầy đủ điện (để sử dụng quạt đảo khí), ánh sáng, nước, được chắn gió mạnh, có khả năng mở rộng trong trường hợp cần thiết.
    + Khu vực nguy hiểm phải được rào chắn, có bảng cảnh báo, khu vực nguy hiểm có hiệu lực kể từ khi thuốc khử trùng được bơm vào cho đến khi thông thoáng xong (TLV <5ppm).
    + Nhân viên khử trùng khi làm việc trong khu vực nguy hiểm còn hiệu lực phải mang mặt nạ có bình khí hoặc mặt nạ kín mặt có bình lọc phù hợp, nên làm việc theo cặp (02 ngườI).
    + Người không phận sự và không có thiết bị bảo hộ phù hợp không được vào khu vực nguy hiểm khi còn hiệu lực.

5. Đảm bảo về nồng độ, thời gian ủ thuốc, sự phân bố đều của thuốc

    + Liều khuyến cáo và lượng thuốc áp dụng được tính toán dựa vào nhiệt độ, loại hàng hóa cần khử trùng, thể tích không gian khử trùng. Liều khuyến cáo cho các loại hàng hóa khác nhau có thể tham khảo trên cơ sở dữ liệu ICON của AQIS.
    + Lượng thuốc khử trùng áp dụng được tính toán dựa trên thể tích, nhiệt độ tối thiểu của khu vực khử trùng
    + Thuốc cần phân bố đều trong không gian khử trùng. Việc này phụ thuộc nhiều vào cách sắp xếp hàng hóa trong container, không gian trống, hóa hơi khí khử trùng, và quạt đảo khí.
    + Thời gian ủ thuốc bắt đầu tính từ thời điểm xác định điểm khởi đầu cho đến khi bắt đầu thông thoáng. Thời gian ủ thuốc thông thường từ 24-48 giờ cho Methyl Bromide. Một số trường hợp ngoại lệ có thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn. Ví dụ: khử trùng rau quả tươi thời gian ủ thuốc ngắn hơn 24 giờ. Điểm khởi đầu được xác định khi nồng độ thuốc trong container được xác định là cân bằng và không thấp hơn nồng độ tiêu chuẩn. Thông thường điểm bắt đầu ở khoảng 30 phút sau khi kết thúc việc đưa thuốc vào nếu đảo khí tốt và đảm bảo độ kín. Khi đo phải ghi lại số đo và thời gian đo.
 

6. Thông thoáng khu vực khử trùng, ngưỡng tới hạn an toàn:

   Sau khi đủ thời gian ủ thuốc theo quy định, và đã đo số liệu điểm kết thúc, lô hàng đã khử trùng cần phải được thông thoáng và kiểm tra an toàn trước khi bàn giao cho người đăng ký khử trùng.
    + Đảm bảo khu vực nguy hiểm không có người không được bảo vệ.
    + Kiểm tra khu vực ảnh hưởng của gió.
   Có thể dùng quạt để hỗ trợ việc thông thoáng.
   Khu vực khử trùng cần thông thoáng và kiểm tra ngưỡng tới hạn an toàn (TLV)
    + Kết thúc việc khử trùng. Giấy chứng nhận hun trùng theo tiêu chuẩn AFAS, và giấy chứng nhận thông thoáng chỉ có thể cấp vào thời điểm này. Hoàn tất hồ sơ bao gồm chứng thư khử trùng, hồ sơ (nhật ký) khử trùng, và bàn giao lô hàng cho người đăng ký khử trùng.
 

7. Các hồ sơ yêu cầu:

    + Giấy phép xuất khẩu
    + Giấy phép nhập khẩu
    + Hướng dẫn xử lý
    + Thông báo của khách hàng
    + Vệ sinh container
    + Bề mặt và bao bì kín khí của hàng hóa
    + Không có vỏ cây trên vật liệu đóng gói bằng gỗ
    + Giấy yêu cầu khử trùng
    + B/L