Khử trùng tàu, xà lan

Trừ Mối Khử Trùng Quốc Tế  thực hiện tất cả các khâu công việc liên quan đến công tác khử trùng hàng hoá xuất và nhập khẩu trên các phương tiện vận tải thuỷ với chủng loại đa dạng như gạo, sắn lát, bắp, lúa mì, cám, thức ăn gia súc… Một số loại hình phổ biến như:
 
       Khử trùng hàng đóng bao xếp trong hầm tàu.
       Khử trùng hàng đổ xá.
       Khử trùng sà lan.
       Khử trùng gỗ cây, dăm gỗ trong hầm tàu.
       Khử trùng tại vị trí neo chờ thông thoáng nghiệm thu.
       Khử trùng tàu chạy ngay (in – transit fumigation).
       Khử trùng bằng Phosphine sử dụng hệ thống đảo khí (J – system).
 
QUY TRÌNH KHỬ TRÙNG TÀU BIỂN , SÀ LAN 
   Bước 1 : Khảo sát tàu biển cần khử trùng
    * Vị trí tàu biển cần khử trùng?
    * Hàng hóa cần khử trùng thuộc loại gì ?
    * Côn trùng cần xử lí gồm những côn trùng nào ?
    * Khối lượng hàng hóa trên tàu biển là bao nhiêu ?
    * Dùng hóa chất nào để khử trùng tàu biển ?
    * Tàu biển sẽ nhập hàng tại cảng nào ?
    * Lên Phương án cụ thể khử trùng
 + Khảo sát hàng hóa: loại hàng, khối lượng, thể tích, nhiệt độ và độ ẩm của hàng hóa, nhiệt độ và độ ẩm của không khí
 + Khảo sát tình hình dịch hại: xác định loài chính, loài phụ, các giai đoạn phát dục.
 + Xác định khối lượng thể tích hàng hóa cần khử trùng
 + Xác định các lỗ thông gió, kẽ hở của khoang chứa hàng
 + Xác định thời gian khử trùng
 
Bước 2 : Tiến hành Khử Trùng
 + Chuẩn bị vật tư khử trùng : thuốc khử trùng Phosphine hoặc Metyl bromide ̣% , Hồ, giấy dán Kraft , Băng keo, van mở thuốc ,túi vải ,  mặt nạ phòng độc, biển cảnh báo, máy đo nồng đọ thuốc và rò rỉ thuốc ,
 + Chuẩn bị nhân lực khử trùng : Gồm nhóm trưởng và nhiều nhân viên kĩ thuật cao
 + Tính toán lượng thuốc cần khử trùng cho tàu biển
 + Tiến hành ra thuốc trong túi vải
 + Đóng các khoang của tàu biển thật kín
 + Dán giấy và băng keo để không cho thuốc rò rỉ ra bên ngoài
 + Dùng máy đo rò rỉ để kiểm tra xem thuốc có rò rỉ ra bên ngoài không ? Nếu có, tiến hành dán giấy kín luôn
 + Dán biển cảnh báo trên tàu hàng , gồm cả tiếng việt và tiếng anh
 +Tiến hành làm việc với Chủ tàu biển cần khử trùng :Hạn chế tiếp xúc các khoang hầm của tàu biển , Cảnh báo độ an toàn khi đi trên biển , Thông báo thời gian thông thoáng kho hàng …
 + Kí biên bản Khử trùng với chủ hàng, chủ tàu biển
 
Bước 3 : Thông thoáng và nghiệm thu Tàu biển
 + Khi tàu biển cập cảng cần nhập hàng mà đến ngày thông thoáng
 + Tiến hành gỡ giấy dán , băng keo
 + Mở khoang hầm tàu biển
 + Thu gom bả thuốc trên hàng
 + Tiến hành nghiệm thu kết quả với chủ hàng , chủ tàu
 + Kí biên bản Nghiệm thu khử trùng với chủ hàng , chủ tàu.

Khử trùng tàu bằng Methyl Bromide
 Giai đoạn 1: Làm kín
 Giai đoạn 2: Bơm thuốc: